INS

ABET Akreditasyonu

abet-logo
  İTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org.

 


İnşaat Mühendisliği Programı Öğrenci Çıktıları
 

a- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.

b- Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

c- Bir sistemi, ürünü veya süreci ekonomik, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve surdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

d- Farklı disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.

e- Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f- Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci.

g- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

h- Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavramak için geniş kapsamlı bir eğitime sahip olma özelliği.

i- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi.

j- Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği.

k- Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, çağdaş mühendislik ve hesaplama donanımlarını kullanabilme becerisi.


Program Eğitsel Hedefleri:

İTÜ İnşaat Mühendisliği Programı mezunlarından;

  1. Temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanması beklenir.
  2. İnşaat mühendisliği mesleğini herhangibir yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası firmada veya kamu kuruluşunda yapması beklenir.
  3. Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede veya yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi beklenir.
  4. Mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapması beklenir.Son 6 Yılda Programa Giriş Yapan Öğrencilerin Kabul Standartları

Akademik Yıl

Üniversite Giriş Sınavı

Kayıt Yapan Öğrenci Sayısı

Sayısal Puan

Sıralama

Taban Puan

Tavan Puan

Taban Puan

Tavan Puan

Ortalama

2011-2012

493.759

538.045

17799

2737

16086

235

2012-2013

470.819

510.298

16533

3963

14650

245

2013-2014

442.426

483.809

16587

4862

14497

247

2014-2015

448.740

519.255

16939

1212

14987

247

2015-2016

429.413

472.517

17898

5097

15453

247

2016-2017

455,292

492,323

19351

6310

16946

252

 

 


Giriş Yapan Öğrenci ve Mezun Sayıları

Akademik Yıl

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Mezuniyet Yılı

Mezun Sayısı

2016-2017

252

2016

260

2015-2016

247

2015

230

2014-2015

247

2014

278

2013-2014

247

2013

248

2012-2013

245

2012

240

2011-2012

235

2011

237

2010-2011

236

2010

200

  2017-2018 Akademik Yılı Kayıtlı Öğrenci Sayıları

Yıl

Öğrenci Sayısı

Hazırlık

273

1. Sınıf

435

2. Sınıf

356

3. Sınıf

300

4. Sınıf

380

TOPLAM

1744

 
Programa Kayıtlı Toplam Öğrenci Sayıları

Akademik Yıl

Toplam Öğrenci Sayısı

2017-2018

1744

2016-2017

1727

2015-2016

1748

2014-2015

1687

2013-2014

1565

2012-2013

1567

 

 Erasmus Kapsamında Gelen Öğrenci Sayıları ve Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrenci Sayıları

Yıl

Erasmus

Çift Anadal Programı

2016

35

14

2015

23

15

2014

19

13

2013

6

12

2012

16

11

2011

6

10

2010

7

10