INS

ABET Akreditasyonu

abet-logo
  İTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org.

 


İnşaat Mühendisliği Programı Öğrenci Çıktıları
 

a- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.

b- Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

c- Bir sistemi, ürünü veya süreci ekonomik, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve surdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

d- Farklı disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.

e- Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f- Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci.

g- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

h- Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavramak için geniş kapsamlı bir eğitime sahip olma özelliği.

i- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi.

j- Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği.

k- Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, çağdaş mühendislik ve hesaplama donanımlarını kullanabilme becerisi.


Program Eğitsel Hedefleri:

İTÜ İnşaat Mühendisliği Programı mezunlarından;

  1. Temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanması beklenir.
  2. İnşaat mühendisliği mesleğini herhangibir yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası firmada veya kamu kuruluşunda yapması beklenir.
  3. Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede veya yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi beklenir.
  4. Mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapması beklenir.


Lisans Öğrenci Sayıları

Giriş Yılı

Min.ÖSYM Puanı

Max.ÖSYM Puanı

Öğrenci
Sayısı

2015

429.413

472.517

247

2014

448.74

519.255

247

2013

442.426

483.809

247

2012

470.819

510.298

245

2011

493.759

538.045

235

2010

496.049

540.577

236

 


Erasmus kapsamında gelen öğrenci sayıları ve Çift Anadal Programına kabul edilen öğrenci sayıları:

Yıl

Erasmus

Çift Anadal Programı

2015

23

15

2014

19

13

2013

6

12

2012

16

11

2011

6

10

2010

7

10