Haberler / Duyurular


Seminer - Yapılarda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı - Uygulama Örnekleri

23 Mart 2017 Saat: 13:30 İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Konferans salon

Mustafa İnan Tatbiki Mekanik Seminerleri

İnşaat Fakültesi Toplantı Salonu 23 Mart 2017 Perşembe 15:30

Staj bilgilendirme toplantısı

İnşaat Fakültesi Konferans Salonu 5 Nisan 2017 Çarşamba 12:30

Topoğrafya ve Surveying derslerinin arazi tatbikatlarına katılan öğrencilere duyuru

Merhum Prof. Y. Müh. Orhan Ünsaç'ı anma toplantısı

03.03.2017 Cuma 15:00 İTÜ İnşaat Fakültesi Konferans Salonu

II. Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı

Prag'da 04-06 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan II. Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı'na ilişkin Genç Akademisyenler Birliğinin duyurusu
Haber & Duyuruların Tümünü Görütüle


İnşaat Mühendisliği

main


Halen uygulanmakta olan en eski mühendislik dalı olan İnşaat Mühendisliği, barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri gibi çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. 

Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan fabrikalardan barajlara, yollardan havaalanlarına kadar sayısız eserlerde İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yetişen mühendislerin emeği ve alınteri bulunmaktadır.

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, asırlardır üzerine aldığı kaliteli İnşaat Mühendisleri yetiştirme misyonunu bugün de başarıyla yerine getirmekte, çağın koşullarına uygun olarak eğitim sistemini geçmişten gelen büyük bilgi birikimiyle sürekli olarak geliştirmekte ve yeni yüzyılın gereklerine cevap verecek yapısal dönüşümleri gerçekleştirmektedir.abet-logoİTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Comission - EAC)  tarafından akredite edilmiştir.  
www.abet.org