Haberler / Duyurular


Seminer: Özellikli Projelerde İskele ve Kalıp Uygulamaları

İnşaat Fakültesi Konferans Salonu 27 Nisan 2017 Perşembe 14:00

İTÜ Günü 2017

”Mezuniyette 20.yıl” ve “Mezuniyette 30. yıl” töreni, 14 Mayıs 2017 Pazar

70. Mustafa İnan Uygulamalı Mekanik Semineri Programı

MCBÜ 25. Bilim ve Bahar Şenliği

9-12 Mayıs 2017 (son başvuru tarihi 14 Nisan 2017)

70. Mustafa İnan Uygulamalı Mekanik Seminerleri

Vural Cinemre Toplantı Salonu (Mekanik Koridoru Oda No: 370) 28 Mart 2017 Salı 15:30

Seminer - Yapılarda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı - Uygulama Örnekleri

23 Mart 2017 Saat: 13:30 İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Konferans salon
Haber & Duyuruların Tümünü Görütüle


İnşaat Mühendisliği

main


Halen uygulanmakta olan en eski mühendislik dalı olan İnşaat Mühendisliği, barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri gibi çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. 

Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan fabrikalardan barajlara, yollardan havaalanlarına kadar sayısız eserlerde İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yetişen mühendislerin emeği ve alınteri bulunmaktadır.

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, asırlardır üzerine aldığı kaliteli İnşaat Mühendisleri yetiştirme misyonunu bugün de başarıyla yerine getirmekte, çağın koşullarına uygun olarak eğitim sistemini geçmişten gelen büyük bilgi birikimiyle sürekli olarak geliştirmekte ve yeni yüzyılın gereklerine cevap verecek yapısal dönüşümleri gerçekleştirmektedir.abet-logoİTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Comission - EAC)  tarafından akredite edilmiştir.  
www.abet.org