Haberler / Duyurular


Sempozyum: 'Seismic Actions for Designing Geotechnical Works: ISO-23469'

İnşaat Fakültesi Konferans Salonu 20 Şubat 2017 Salı 09:00 – 18:00

Seminer: Oregon Eyalet Üniversitesi’nde Sürdürülebilir...

İnşaat Fakültesi Konferans Salonu 22 Şubat 2017 Perşembe 12:00 – 14:00

On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması 2018 Başvuruları

Seminer: Turbulence-resolving Two-Phase Flow Simulations of ...

İnşaat Fakültesi Konferans Salonu 12 Aralık 2017 Salı 14:00

İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi

Haber & Duyuruların Tümünü Görütüle


İnşaat Mühendisliği

main


Halen uygulanmakta olan en eski mühendislik dalı olan İnşaat Mühendisliği, barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri gibi çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. 

Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan fabrikalardan barajlara, yollardan havaalanlarına kadar sayısız eserlerde İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yetişen mühendislerin emeği ve alınteri bulunmaktadır.

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, asırlardır üzerine aldığı kaliteli İnşaat Mühendisleri yetiştirme misyonunu bugün de başarıyla yerine getirmekte, çağın koşullarına uygun olarak eğitim sistemini geçmişten gelen büyük bilgi birikimiyle sürekli olarak geliştirmekte ve yeni yüzyılın gereklerine cevap verecek yapısal dönüşümleri gerçekleştirmektedirabet-logoİTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Comission - EAC)  tarafından akredite edilmiştir.  
www.abet.org