INS

Komisyonlar

İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilir.Bölüm Komisyonları

 • Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi (EKG) Komisyonu

  Prof.Dr. Kadir GÜLER (Bölüm Başkanı)
  Prof.Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Bölüm Başkan Yrd.)
  Prof.Dr. Tülay Aksu ÖZKUL (Yürütücü)
  Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜNEŞ (Yürütücü Yardımcısı)
  Prof.Dr. Aykut ŞENOL
  Prof.Dr. Gül POLAT TATAR
  Doç.Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
  Doç.Dr. Bekir Y. PEKMEZCİ
  Doç.Dr. Atilla DAMCI
  Dr. Öğr. Üyesi Berrak TEYMUR
  Dr. Öğr. Üyesi Şükriye İYİNAM
  Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt VATANSEVER
  Dr. Öğr. Üyesi Akif KUTLU
  Araş.Gör.Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU
  Araş.Gör.Dr. Cem DEMİR
  Araş.Gör.Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU
  Araş.Gör.Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
  Araş.Gör. Halil İbrahim BURGAN
  Araş.Gör. Hazal YILMAZ
  Araş.Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK
  Araş.Gör. Merve ERMİŞ

 • Web Sayfası Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör.Dr. Murat YILMAZ
  Araş.Gör.Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU

 • Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu

  Doç.Dr. H. Onur TEZCAN

 • Burs Komisyonu

  Prof.Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Mustafa GENÇOĞLU
  Doç.Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HATİPOĞLU
  Araş.Gör.Dr. Erol LALE
  Araş.Gör. Erol DEMİRKAN

 • Ders Anket Komisyonu

  Prof.Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Müge BALKAYA
  Araş.Gör.Dr. Bahar AYHAN
  Araş.Gör. Yavuz DURGUN
  Araş.Gör. Harun TÜRKOĞLU
  Araş.Gör. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI
  Araş.Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK
  Araş.Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
  Araş.Gör. Halil İbrahim BURGAN
  Araş.Gör. Hazal YILMAZ

 • Anket Okutma ve Ders Değerlendirme Komisyonu

  Araş.Gör.Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Merve ERMİŞ
  Araş.Gör. Sedat KÖMÜRCÜ

 • Yeni Giren Öğrenci Anketleri Komisyonu

  Prof.Dr. Filiz PİROĞLU (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üyesi Mecit ÇELİK
  Öğr.Gör.Dr. Faik İYİNAM
  Dr.Müh. Ayşe TOKSÖZ
  Araş.Gör. Adem KARASU

 • Ekip Çalışması Anketleri Komisyonu

  Prof.Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Mehmet Sefa ORAK

 • Öğretim Üyesi Anketleri Komisyonu

  Prof.Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL

 • Staj Anketi Komisyonu

  Prof.Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Hafzullah AKSOY

 • Mezunlar Anketi Komisyonu

  Doç.Dr. Müge BALKAYA
  Araş.Gör.Dr. Sibel GÜREL

 • İşveren Anketi Komisyonu

  Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
  Öğr.Gör.Dr. Murat KURUOĞLU

 • Çıkış Anketi Komisyonu

  Doç.Dr. Oral YAĞCI (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Osman BULUT

 • Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

  Araş.Gör.Dr. Murat YILMAZ
  Araş.Gör. Ozan ALVER

 • Denklik Komisyonu

  Prof.Dr. Canan TAŞDEMİR
  Prof.Dr. Abdullah Hilmi LAV
  Prof.Dr. Ali Osman ATAHAN

 • Ders Komisyonu

  Doç.Dr. Hüseyin Onur TEZCAN (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Nihal ERATLI
  Prof.Dr. Mehmet ÖZGER
  Doç.Dr. Atilla DAMCI
  Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL
  Dr. Öğr. Üyesi Esra Ece BAYAT
  Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE
  Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÜNEŞ
  Araş.Gör.Dr. Yıldır AKKAYA

 • ÇAP Komisyonu

  Prof.Dr. Abdullah GEDİKLİ
  Doç.Dr. Emre Gürkan GÜRCANLI
  Dr. Öğr. Üyesi Berrak TEYMUR

 • Danışman Atama Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Özgür EKİNCİOĞLU
  Dr. Öğr. Üyesi Ünal Anıl DOĞAN

 • Erasmus Komisyonu

  Doç.Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
  Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt VATANSEVER

 • Bölüm Tanıtım Komisyonu

  Prof. Dr. Gül POLAT TATAR (Fakülte Koordinatörü)
  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU
  Doç. Dr. Tarkan ERDİK
  Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
  Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Ali SARI
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
  Doç. Dr. Atilla DAMCI
  Doç. Dr. Pelin ALPKÖKİN
  Doç. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
  Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE
  Dr. Öğr. Üyesi Barış ERKUŞ
  Dr. Öğr. Üyesi Özgür EKİNCİOĞLU
  Dr. Öğr. Üyesi Akif KUTLU
  Dr. Öğr. Üyesi Osman BULUT
  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HATİPOĞLU

 • Staj Komisyonu

  Dr.Öğr. Üyesi Senem BİLİR MAHÇİÇEK (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
  Dr.Öğr. Üyesi Hale ERGÜN
  Dr.Öğr. Üyesi Necati Erdem ÜNAL
  Öğr.Gör. Bahattin KİMENÇE
  Araş.Gör.Dr. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
  Araş.Gör. Tuğba BAYTAK
  Araş.Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
  Araş.Gör. Gözde BAKİOĞLU
  Araş.Gör. Sinan ERUÇAR
  Araş.Gör. Sidar Nihat BIÇAKCI
  Araş.Gör. Cansu ÇOLAK
  Araş.Gör. Eray TEMUR
  Araş.Gör. Yağız ERÇİN
  Araş.Gör. Bülent TUNÇ
  Araş.Gör. Muzaffer YAZAR
  Araş.Gör. Behlül KULA
  Araş.Gör. Selin HÜLAGÜ
  Araş.Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
  Araş. Gör. Şehriban SAÇU
  Müh.Dr. Sabahat TOPUZ KİREMİTÇİ

 • SUNY Staj Komisyonu

  Doç. Dr. Pelin ALPKÖKİN (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Adil Orçun KAYA

 • İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

  Prof.Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Engin ORAKDÖĞEN

 • Erasmus Ders İntibak Komisyonu

  Prof.Dr. Yılmaz AKKAYA
  Prof.Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN
  Prof.Dr. Alper İLKİ
  Doç.Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof.Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
  Prof.Dr. Ayşen M. LAV
  Prof.Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
  Doç.Dr. Deniz Artan İLTER
  Dr. Öğr. Üyesi Ali UYUMAZ

 • Akademik Etkinlikler Komisyonu

  Doç.Dr. Beyza TAŞKIN (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör.Dr. Feyzi HAZNEDAROĞLU (Yapı İşletmesi)
  Araş.Gör.Dr. Atila SEZEN (Geoteknik)
  Araş.Gör.Dr. Erol LALE (Betonarme)
  Araş.Gör.Dr. Nilay ÇELİK MUHTAROĞLU (Yapı Statiği)
  Araş.Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU (Yapı Malzemesi)
  Araş.Gör. Gülçin TEKİN ÖZKAN (Mekanik)
  Araş.Gör. Göker AKSOY (Ulaştırma)
  Araş.Gör. İsmail DABANLI (Hidrolik)
  Araş.Gör. Adem KARASU (Ahşap Çelik Yapılar)

 • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

  Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Mehmet ÖZGER

 • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

  Doç.Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş.Gör. Ahmet GÜLLÜ

 • Fakülte Seçim Üst Kurulu
  Fakülte Seçim Üst Kurulu

  Prof.Dr. Fethi KADIOĞLU

 • Mevlana Değişim Programı Komisyonu

  Doç.Dr. Esin ERGEN (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Cavidan YORGUN

 • AR-GE Komisyonu

  Prof. Dr. Aykut ŞENOL (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üyesi Özgür EKİNCİOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
  Araş. Gör. Sercan AKTİ
  Araş. Gör. Efe ASLANFakülte Komisyonları

Fakülte Komisyonları'nın ayrıntılı listesi için tıklayınız.