Below are some of the scientific research projects conducted by the faculty of ITU Civil Engineering Department in the Department of Civil Engineering.

GEOTECHNICS


Project name : "A Cooperative Hazard Impact Reduction Effort Via Education (ACHIEVE)." Federal Emergency Management Agency (FEMA), United States Agency For International Development And Office Of Foreign Disaster Affairs
Project coordinator: : Prof. Dr. Derin URAL
Project duration : 2000 – 2004

Project name : "Istanbul Deprem Master Planı – Kriz Yönetimi ve Toplum Bilinçlendirmesi.", Istanbul Büyükşehir Belediyesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Derin URAL
Project duration : 2002 – 2003

Project name : "Ulusal Afet Yönetimi Eğitim Projesi", İçişleri Bakanlığı Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Derin URAL, N. OKAY
Project duration : 2001 – 2003

Project name : "İzmir Metropolitan Bölgesi Sismik Tehlike Analizi" DPT Projesi, AFP03-03DPT.98K122890
Project coordinator: : Prof. Dr. Derin URAL
Project duration : 1998 – 2000

HYDRAULICS


Project name : "Kozlar Deresinin Taşkın Riskinin Belirlenmesi Ve Koruma Tedbirleri." ISTKA Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi.
Project coordinator: : Doç. Dr. Abdüsselam ALTUNKAYNAK
Project duration : 2013-Devam Ediyor

Project name : "Kıyı Üzerinde Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemi Tasarımı ve Optimize Edilmesi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Doç. Dr. Abdüsselam ALTUNKAYNAK
Project duration : 2012-Devam Ediyor

Project name : "Yenilikçi Çok Amaçlı Açık Deniz Platformlarının Planlama, Tasarım Ve İşletimi." AB Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı İşbirliği Projeleri.
Project coordinator: : Prof. Dr. Sedat KABDAŞLI
Project duration : 2012-Devam Ediyor

Project name : "Akarsu Havzaları İçin Yamaç Ölçeğinde Katı Madde Taşınımı Modeli Geliştirilmesi." TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler - Uluslararası Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Hafsullah AKSOY
Project duration : 2009-2011

Project name : "Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Teknik Hidroelektrik Potansiyelinin Belirlenmesi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU
Project duration : 2007-2009

Project name : "Marmara Bölgesindeki Kritik Kıyı Yapılarının Tsunami Dalgalarına Karşı Proje Kriterlerinin Belirlenmesi Ve Gerekli Standartın Oluşturulması." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Emin SAVCI
Project duration : 2007-2009

Project name : "El Nino Ve La Nina Olaylarının Etkileri İle Türkiye'deki Yağış Zaman Serilerinin Karakteristik Özelliklerindeki Ve Dağılımlarındaki Değişkenliklerin Analizi." TÜBİTAK Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Ercan KAHYA
Project duration : 2004-2006

Project name : "Türkiye Genelinde Yağış Akış İlişkisinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi." TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. H. Kerem CIĞIZOĞLU
Project duration : 2003-2005

Project name : "Marmara Bölgesinde Olası Bir Deprem Sonucunda En Büyük Çevresel Riski Taşıyan Kıyı Bölgelerinin Tanımı Ve Gerekli Önlemlerin Araştırılması." TÜBİTAK Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Sedat KABDAŞLI
Project duration : 2001-2003

Project name : "Deprem Riski Taşıyan Kıyı Bölgelerinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması." TÜBİTAK Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Sedat KABDAŞLI
Project duration : 2000-2002

Project name : "Deniz Tabanına Oturan Bir Tünelin Yakınındaki Akım Alanı Ve Tünele Etkiyen Kuvvetler." TÜBİTAK İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. İlhan AVCI
Project duration : 1994-1996

Project name : "Sonlu Su Derinliğinde Rijit Bir Cisme Etkiyen Non-Lineer Dalga Kuvvetlerinin Teorik Ve Deneysel İncelenmesi." TÜBİTAK İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. İstemi ÜNSAL
Project duration : 1993-1995

Project name : "Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Kirlenme Veri ve Destek Sistemi (KİVEDES)." TÜBİTAK Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. İstemi ÜNSAL
Project duration : 1987-1989

Project name : "Göksu-Yerköprü Hidroelektrik Santralında Enerji Üretimi Kapasitesini Artırma Olanaklarının Araştırılması." TÜBİTAK, Küçük Hidroelektrik Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1983-1985

Project name : "Katı Madde Girişinin Azaltılması, Tutulması Ve Yıkanması." TÜBİTAK, Küçük Hidroelektrik Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1983-1985

Project name : "Doğankent Su Alma Tesislerinde Yapılan Araştırmalar." TÜBİTAK, Küçük Hidroelektrik Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1982-1984

Project name : "İkizdere Hidroelektrik Tesislerindeki Arızalar Ve Giderilmesi." TÜBİTAK, Küçük Hidroelektrik Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1982-1984

Project name : "Türkiye'deki Küçük Hidroelektrik Tesislerin Durumu Üzerine Bir Araştırma." TÜBİTAK, Küçük Hidroelektrik Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1981-1983

Project name : "Gökçekaya Hidroelektrik Santralı'nda Araştırmalar II." TÜBİTAK, Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1980-1982

Project name : "İstanbul Boğazı'nın Oşinografik Ve Hidrolik Etüdü-II." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT
Project duration : 1980-1982

Project name : "Yukarıdan Su Alma Sistemi." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1980-1982

Project name : "Büyük Pürüzlüklü Kanallarda Sürüntü Maddesi Hareketinin Stokastik Analizi." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT
Project duration : 1979-1981

Project name : "İstanbul Boğazı'nın Oşinografik Ve Hidrolik Etüdü I." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1979-1981

Project name : "Eğridir Gölü'ndeki Su Almalarda Balık Girişinin Önlenmesi." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1978-1980

Project name : "Dairesel Çökeltme Havuzu." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1977-1979

Project name : "Gökçekaya Hidroelektrik Santralı'nda Araştırmalar-I." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1977-1979

Project name : "İstanbul'da Osmanlı Devrinde Su Tesisleri." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1977-1979

Project name : "Engil Hidroelektrik Tesisi (Van) Yükleme Havuzunun Düzeltilmesi." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1976-1978

Project name : "Hidroelektrik Tesislerinde Hazne Projelendirme Ve İşletme Problemlerine Stokastik Bir Yaklaşım." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT
Project duration : 1976-1978

Project name : "Siirt-Botan Hidroelektrik Tesisine Ait Araştırmalar." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1976-1978

Project name : "Sızır Tesisleri'ndeki Düzeltmeler Ve Yeni Bir Çökeltme Havuzu." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1975-1977

Project name : "Sulama Kanallarında Sabit Debili Sulama Ağızlarının Geliştirilmesi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. İstemi ÜNSAL
Project duration : 1975-1977

Project name : "Hidrolojik Süreçlerin Kurak Devre Özellikleri." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT
Project duration : 1974-1976

Project name : "Kiti (Iğdır) Hidroelektrik Tesislerinde Buzlanma Arızalarının Önlenmesi." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1974-1976

Project name : "Büyük Pürüzlülüklü Açık Kanallarda Akım." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT
Project duration : 1973-1975

Project name : "Su Almalardaki Sifonlar." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. İlhan AVCI
Project duration : 1973-1975

Project name : "Yüzeysel Sıçrama Halinde Maddenin Boyuna Türbülanslı Dispersiyonu Ve Froude Sayısının Boyuna Dispersiyon Katsayısına Etkisinin İncelenmesi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Emin SAVCI
Project duration : 1973-1975

Project name : "Murgul Su Alma Tesisleri Ve Lebiskür Deresindeki Çamur Akımı." TÜBİTAK Su Alma Tesisleri Araştırma Ünitesi Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1973-1974

Project name : "Akarsularda Kirlenme Dağılımına Dispersiyonun Etkisi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Cemil ILGAZ
Project duration : 1971-1973

Project name : "Çökeltme Havuzlarındaki Akımın Türbülans Karakteristikleri." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT
Project duration : 1971-1973

Project name : "Taban Kaplamasının Kritik Kayma Gerilmesi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1971-1973

Project name : "Tabanı Yatay Daire Biçimli Çökeltme Havuzunda Çökeltme Olayı." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1971-1973

Project name : "Yıllık Ortalama Akış Serilerinin İstatistik Analizi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT
Project duration : 1971-1973

Project name : "Baraj Yıkılmalarında Mansap Derinliğinin Etkisi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. İstemi ÜNSAL
Project duration : 1970-1972

Project name : "Üç Boyutlu Potansiyel Akımlara Ait Problemlerin Çözümleri İçin Bir Analoji." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1970-1972

Project name : "Yatay Filtreli Kuyuların Hidroliği." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1969-1971

Project name : "Dip Savaklar Altından Geçen Akımda Su Yüzeyinde Vuku Bulan Salınım Hareketleri." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. İstemi ÜNSAL
Project duration : 1967-1969

Project name : "Çökeltme Havuzlarının Benzerlik Kanunları." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1966-1968

Project name : "Çok Ucuza Malolacak Bir Yarı Geçirimli Bağlamanın Geliştirilmesi." TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Projesi.
Project coordinator: : Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN
Project duration : 1964-1966

MECHANICS


Project name : "Değişken Kesitli ve Eksenel Geometrisi Silindirik Olmayan Viskoelastik Helislerin Karışık Sonlu Eleman Metodu ile Analizi." TÜBİTAK 1001 Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG
Project duration : 2011-devam ediyor

Project name : "Basınç Kaplarında Oluşan Çeşitli Geometrili Oyuklar Bölgesinde Üç Boyutlu Sıcaklık Gerilmelerinin Fotoelastisite Yöntemi İle İncelenmesi", TÜBİTAK, 108M306
Project coordinator: : Doç. Dr. Şenol ATAOĞLU
Project duration : 2009-2010

Project name : "Aktif ve/veya Pasif Kontrol Uygulanmış Çok Katlı ve Doğrusal Olmayan Malzemeden Yapılmış Kayma Binalarına Giren Deprem Enerjilerinin Dağılımı." TÜBİTAK Projesi, 108M496
Project coordinator: : Prof Dr. Mehmet BAKİOĞLU
Project duration : 2009-2011

Project name : "Anlık Basınç Yükü Etkisindeki Homojen Olmayan Plakların, Doğrusal Olmayan Dinamik Davranışının, Sonlu Elemanlarla Çözümü." TÜBİTAK 1001 Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG
Project duration : 2007-2009

Project name : "Plastik Boru Üretiminde Kullanılan Yüksek Yoğunluklu Polietilen Malzemenin Basma Gerilmesi Altındaki Statik ve Dinamik Davranışlarının Modellenmesi"(TÜBİTAK), 104M130
Project coordinator: : Doç. Dr. Şenol ATAOĞLU
Project duration : 2005-2007

Project name : "Kapalı Devre TV ile İncelemelerine Dayalı Olarak Kanalizasyonların Yapısal Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi için Entegre Sistem" (SEWERINSPECT), AB FP6 Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU
Project duration : 2004-2006

Project name : "Depremler ve Toprak Kaymalarında Hasarın Azaltılması"(LESSLOSS),Avrupa Entegre Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU
Project duration : 2004-2007

Project name : "Akışkan Depolama Tanklarının Deprem Güvenliği ve Taban İzolasyon Sistemi", İÇTAG-I587/MAK (102I054)
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU
Project duration : 2003-2006

Project name : "Damage Analysis in Multi-layered Shell Structure Elastic Foundation Interaction for Seismic Problems." German Research Center Jülich KFAINT
Project coordinator: : Prof. Dr. Yavuz BAŞAR,Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG
Project duration : 2000-2002

Project name : "Analysis of Shell Structures Under Seismic Loads" German Research Center Jülich KFAINT
Project coordinator: : Prof. Dr. Yavuz BAŞAR,Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG, Prof. Dr. A. Yalçın AKÖZ
Project duration : 1996-1998

Project name : "Birinci Derecede Önemli Yapıların Depreme Dayanıklılığı" DPT Teknoloji Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU
Project duration : 1990-1999

Project name : "Yüksek Sıcaklıklar Altında Mikroçatlak Seramik Kompozitler" NATO İşbirlikçi Araştırma Projesi No:5-2-05/RG, No:0073/88
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU
Project duration : 1988-1995

Project name : "Elastik bir Yarım Düzlem Üzerine Serbestçe Oturan Elastik bir Tabakanın Sürtünmeli Değme Problemi" TÜBİTAK MAG, Proje No.457
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU
Project duration : 1976-1977


TRANSPORTATION


Project name : "Ağ Akım Yayılımının Analizi: Model Geliştirme Ve Kalibrasyonda Benzetim Modelleri Uygulaması." TÜBİTAK MAG Proje No: 111M415, AB COST 2515
Project coordinator: : Doç. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
Project duration : 2011 – devam ediyor

Project name : "Atık Döküm Kumlarının Yol İnşaatlarında Değerlendirilmesi." TÜBİTAK, MAG Proje No: 109M626
Project coordinator: : Prof. Dr. Abdullah Hilmi LAV,Doç. Dr. Ayşen LAV
Project duration : 2009 – devam ediyor

Project name : "Karayolu Güvenliği Düzenlemeleri İiçin Karma Yapay Sinir Ağı Yöntemleri: Güvenlik İndeksi Kalibrasyonu Ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Temelli Güvenlik Denetimi." TÜBİTAK MAG Proje No: 108M299, 1001
Project coordinator: : Doç. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
Project duration : 2008 – 2011

Project name : "Sustainable Transport: A Dynamic Network Loading Model For Evaluation And Control Of Traffic Pollution." TÜBİTAK MAG Proje No: 104I139 Ve Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) İtalya, Uluslararası İkili İşbirliği Programı 2524
Project coordinator: : Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLUVe Prof. Maurizio BIELLI
Project duration : 2005 – 2008

Project name : "Mesoscopic Simulation Of Within-Day Dynamics: A Dynamic Network Loading Model." TÜBİTAK MAG Proje No: 101I047 Ve Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) İtalya, Uluslararası İkili İşbirliği Programı 2524
Project coordinator: : Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLUVe Prof. Dr. Mauro Dell’ORCO
Project duration : 2002 – 2005

Project name : "Sinyalize Kavşaklarda Yapay Zeka Teknikleri İle Trafik Uyumlu Devre Modeli." TÜBİTAK, MAG İNTAG Proje No: 915, Ulusal Araştırma Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU
Project duration : 2000 – 2002

Project name : "Trafiğin Previzyonunda Özellikle Memleketimiz Demiryollarına Uygun Bir Metodun Araştırılması." TÜBİTAK, MAG Proje No: 311, Araştırma Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Enver BERKMEN
Project duration : 1972 – 1974STRUCTURES

Timber and Steel Structures


Project name : "Çelik Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Düşük Tekrarlı Yorulma Davranışına Yükleme Hızının Etkisi." TÜBİTAK, 1001
Project coordinator: : Prof. Dr. Erdoğan UZGİDER
Project duration : 2008 – 2012

Project name : "Depreme Karşı Güçlendirmede Dışmerkez Çaprazlar." TÜBİTAK – Alfaçelik, Galvaçelik, Borusan, İmsan Proje, TÜBİTAK – Mühendislik Araştırma Grubu – 106M045
Project coordinator: : Prof. Dr. Cavidan YORGUN
Project duration : 2006 – 2008

Project name : "Evaluation Of Railway Bridges." NATO, Science For Stability Programme
Project coordinator: : Prof. Dr. Erdoğan UZGİDER
Project duration : 1994 – 1998

Project name : "Eski Demiryolu Köprülerinin Rehabilitasyonu." NATO, Science For Stability Programme
Project coordinator: : Prof. Dr. Erdoğan UZGİDER
Project duration : 1990 – 1996


Reinforced Concrete


Project name : "Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar İçin Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi." T.C. Başbakanlık AFAD, UDAP (Ulusal Deprem Araştırmaları Programı)
Project coordinator: : Doç. Dr. Beyza TAŞKIN
Project duration : 2012 – devam ediyor

Project name : "Lp Kompozitler İle Mevcut Betonarme Binalardaki Dikdörtgen Kesitli Kolonlarin Dayanim Ve Sünekliklerinin Geliştirilmesi" TÜBİTAK 1002 Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Alper İLKİ
Project duration : 2011 – 2013

Project name : "Yapı Mühendisliği araştırma alt yapıları için Avrupa Sinerjisi", AB 7. Çerçeve Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Alper İLKİ
Project duration : 2009 – 2014

Project name : "Riskli Binaların Tespit Yönetmeliği kalibrasyon projesi ", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Alper İLKİ, Prof. Dr. Zekai CELEP
Project duration : 2009 – 2014

Project name : "Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi Projesi İle Betonarme Ve Yığma Binalar İçin Hasar Tespit Formu Geliştirilmesi Projesi." T.C. Başbakanlık AFAD, 2010/521365 Nolu Özel Proje
Project coordinator: : Prof. Dr. Zeki HASGÜR,Doç. Dr. Beyza TAŞKIN
Project duration : 2010 – 2011

Project name : "Betonarme Yapıların Performansa Dayalı Tasarımında Türkiye Deprem Kayıtları Kullanılarak Hedef Deplasmanların Belirlenmesinde Ampirik İlişkilerin Türetilmesi." TÜBİTAK, 1001
Project coordinator: : Doç. Dr. Beyza TAŞKIN
Project duration : 2006 – 2008

Project name : "Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin ileri teknoloji malzemeler ile güçlendirilmesi" 106M054, TÜBİTAK 1001 Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Alper İLKİ
Project duration : 2006 – 2009

Project name : "Yetersiz yanal sargılamaya sahip hasarlı ve hasarsız betonarme elemanların onarım ve güçlendirmesi" , TÜBİTAK (ICTAG I585) INTAG-568 Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Alper İLKİ
Project duration : 2002 – 2004

Project name : "Mevcut betonarme yapılar için güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi" TÜBİTAK INTAG-568 Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Alper İLKİ
Project duration : 2000 – 2002


Theory of Structures


Project name : "Improved Fastening Systems Of Cladding Wall Panels Of Precast Buildings In Seismic Zones." European Commision, The Seventh EU Framework Programme For Research And Technological Development: FP7
Project coordinator: : Doç. Dr. Ercan YUKSEL
Project duration : 2012 – devam ediyor

Project name : "Mimar Sinan Öğretisi Işığında İstanbul’daki Tarihi Camilerin Deprem Güvenliğinin Saptanması İçin Lineer Olmayan Bir Yöntem Önerisi Ve Örnek Uygulama." İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Projem İstanbul
Project coordinator: : Prof. Dr. F. Gülten GÜLAY
Project duration : 2007 – 2009

Project name : "Binaların Deprem Güvenliği Konusunda Geliştirilen P25 Puanlama Yönteminin Kalibrasyonu Ve Pilot Bölge Uygulaması." TÜBİTAK, MAG1001 Bilim Ve Teknoloji Araştırmaları Destek Programı
Project coordinator: : Prof. Dr. F. Gülten GÜLAY
Project duration : 2006 – 2008CONSTRUCTION MANAGEMENT


Project name : "Konut Projelerinde Süresel Planlama Teknikleri Yardımıyla İş Güvenliği Risk Ve Maliyet Tahmini.", TÜBİTAK112M033 Mühendislik Grubu Projesi. TÜBİTAK, 1002 Hızlı Destek
Project coordinator: : Doç. Dr. G. Emre GÜRCANLI
Project duration : 2012 – devam ediyor

Project name : "Deprem Sonrası Arama Kurtarma Çalışmalarında Lokal Bilgilerin Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) Teknolojisi Yardımıyla Sağlanması." TÜBİTAK, 1001 Projesi
Project coordinator: : Yrd. Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
Project duration : 2007 – 2009CONSTRUCTION MATERIALS


Project name : "Yeni Bir Makro-Sentetik Lif Üretimi, Alt Yapı İnşaatlarında Ve Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Kompozitlerde Kullanımı." T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SANTEZ
Project coordinator: : Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
Project duration : 2012 – devam ediyor

Project name : "Yapılarda Tahribatsız Muayene Tekniklerinin Karşılaştırılması." TÜBİTAK, ÇAYDAG proje no. 108Y234
Project coordinator: : Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
Project duration : 2008 – 2011

Project name : "Büyük Kusurlar İçermeyen Çimento-Polimer Kompozitlerinin Dürabilite Direncinin İç Yapısı İncelenerek İyileştirilmesi." TÜBİTAK-ANCS, 107M419
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL, Prof. Dr. Silvia PATACHIA
Project duration : 2008 - 2010

Project name : "Büyük Boşluklarından Arındırılmış Çimento-Polimer Kompozitlerinin Dürabilite Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Ve İyileştirilmesi." TÜBİTAK, MAG107M310
Project coordinator: : Prof. Dr. M. Hulusi ÖZKUL, Prof. Dr. M. Ahmet AKAR
Project duration : 2007 - 2009

Project name : "Betonarme Yapılarda Korozyonun Yıkıntısız Yöntemlerle İzlenmesi." TÜBİTAK, MAG proje no. 105M136
Project coordinator: : Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
Project duration : 2006 - 2010

Project name : "Şehir Altyapısında Sürdürülebilir Ve Ekosünek Kompozitlerin Geliştirilmesi." TÜBİTAK, Kamu 1007
Project coordinator: : Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
Project duration : 2006 - 2009

Project name : "Lif Donatılı Betonlarda Lif Dağılımı Karakteristiklerinin Tahribatsız Ölçümü." TÜBİTAK, 1001
Project coordinator: : Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
Project duration : 2006 - 2008

Project name : "Lif Donatılı Betonlarda Lif Dağılımı Karakteristiklerinin Tahribatsız Ölçümü İçin Elektriksel Bir Yöntem." TÜBİTAK, TBAG proje no. 105M229
Project coordinator: : Prof. Dr. Canan TAŞDEMİR
Project duration : 2006 – 2007

Project name : "Mevcut Bir Betonarme Yapıda Klor İyonu Yayınımının Belirlenmesi." TÜBİTAK, MAG proje no. 104M390
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR
Project duration : 2005 – 2007

Project name : "Beton Bileşim Ve Geçirimlilik Özelliklerinin Donatı Korozyonu Üzerine Etkisi." TÜBİTAK, MAG proje no. 104I022
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Project duration : Başlangıç yılı – 2006

Project name : "Süperakışkanlaştırıcı Ve Mineral Katkıların Betonun Reolojik Özelliklerine Etkisi." TÜBİTAK, INTAG proje no. 655
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Project duration : Başlangıç yılı – 2003

Project name : "Yüksek Dayanımlı İleri Çimento Esaslı Malzemelerin Mekanik Modellenmesi." TÜBİTAK, IÇTAG proje no. 1665
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR
Project duration : 2001-2003

Project name : "Süperakışkanlaştırıcı Ve Mineral Katkıların Betonun Reolojik Özelliklerine Etkisi." Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Ar.
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Project duration : 2001 – 2003

Project name : "Sismik Yüke Maruz Kalan Yapıların, Yapısal Sağlamlığını Arttırmak Için Yüksek Performanslı Beton Kullanımı." Britanya-Türkiye Ortaklık Programı
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR
Project duration : 2001 – 2003

Project name : "Çimento Serbest Alkali İçeriğinin Yüksek Performanslı Beton Niteliklerine Etkisi." TÜBİTAK, INTAG 649; 199I022
Project coordinator: : Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM
Project duration : 2002

Project name : "Depreme Karşı Stratejik Yapılarda Kullanılacak Yeni Kuşak Koruyucu Betonlar. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi"
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR
Project duration : 2000 – 2001

Project name : "Doğal puzolanlı çimentoların taze ve sertleşmiş beton özelliklerine etkisi ve optimum parametrelerin belirlenmesi." Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Ar. Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Project duration : 1997-1999

Project name : "Doğal ve Yapay Mikrofiller Malzemelerin Betonun Mekanik Davranışına Etkileri." Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Ar-Ge. Projesi
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR
Project duration : 1998

Project name : "Çentikli Beton Disk Numunede Bileşik Modlu (Mod I Ve Mod II) Göçme." TÜBİTAK, INTAG proje no. 524
Project coordinator: : Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR
Project duration : Başlangıç yılı – 1997

Project name : "Kimyasal Alçı Esaslı Kompozit Malzemeler." TÜBİTAK, INTAG proje no. 615
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Project duration : 1996 – 1997

Project name : "Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemelerin İnşaat Teknolojisindeki Uygulamaları." TÜBİTAK-TOKİ, INTAG - TOKİ proje no. 621
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Project duration : 1995 - 1996

Project name : "Polimer Betonları, Mekanik Ve Durabilite Özellikleri." TÜBİTAK, INTAG 607
Project coordinator: : Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Project duration : 1995 - 1996

Project name : "Betonda Agrega Sertleşmiş Çimento Hamuru Temas Yüzeyi Davranışı." TÜBİTAK, INTAG proje no. 616
Project coordinator: : Prof. Dr. Canan TAŞDEMİR
Project duration : 1994 - 1997