A) Deney imkanları

İTÜ Hidrolik Laboratuvarı hidrolik, kıyı ve deniz mühendisliği çalışma konularına ait dalgakıran, mendirek, baraj ve ilgili sanat yapıları, çökelme havuzları, sualtı temelleri gibi su yapılarının fiziksel modelleme uygulamalarını yürütmek için kurulmuştur.

6 serbestlik derecesinde hareket edebilen 3 Boyutlu Sualtı Sarsma Tablası
3 boyutlu su altı sarsma tablasının, 1.5 x 1.5 x 1.2 m boyutlarında bir haznesi bulunmakta ve önceden belirlenen 3 dönme ve
3 öteleme serbestlik derecesinde hareketleri yapabilmektedir. Optimum çalışma kapasitesi 5 ton olup maksimum çalışma kapasitesi ise 15 tondur.
Dalga Baseni (1)
25.0 × 30.0 × 0.7 m boyutlarında olup birbiri ile 90˚ açı yapan biri düzensiz ve biri düzenli iki adet dalga üreticisine sahiptir. Dalga Baseni (2)
25.0 × 25.0 × 0.6 m boyutlarında olup düzenli bir dalga üreticisine ve sıcak su deşarj deneyleri için 20 kW gücünde ısıtıcılara
sahiptir.
Dalga Kanalı (1)
24 × 1 × 0.75 m boyutlarında olup düzensiz dalga üreticisi mevcuttur.
Dalga Kanalı (2)
25.5 × 1 × 0.6 m boyutlarında olup düzenli dalga üreticisi ve akım sirkülasyon sistemi mevcuttur. Soğuk ve sıcak su deneyleri
için ısıtıcı ve soğutucuları mevcuttur.
Dalga Kanalı (3)
30 × 1 × 1.25 m boyutlarında olup düzenli, düzensiz dalga üreticisi ve akım sirkülasyon sistemi mevcuttur.
Geniş Dalga Kanalı
24 × 6 × 1.5 m boyutlarında olup düzenli dalga üreticisi ve akım sirkülasyon sistemi mevcuttur.
Uzun Dalga Kanalı
(Bakım altında / Kullanımda değil)
120 × 2 × 2 m boyutlarında olup düzenli dalga üreticisi ve akım sirkülasyon sistemi mevcuttur.
Tsunami Dalga Kanalı
24 × 0.6 × 0.5 m boyutlarında olup solitary dalga ve N-dalga üretebilen uzun dalga üreticisi ile donatılmış bir kanaldır.
Çeşitli Boyutlarda Eğim Verilebilen Akım Kanalları
Çok çeşitli boyutlarda eğimleri değiştirilebilen akım kanalları mevcuttur.

B) Deney Enstrümanları (Ölçme aygıtları)
İTÜ Hidrolik Laboratuvarı bünyesinde geniş bir uygulama alanını kapsayan deney aletleri bulunmaktadır.
 • Nortek Vectrino II: Laboratuvar için Akustik Doppler Hız Profili ölçer
 • Nortek Vectrino: Laboratuvar için Akustik Doppler Hız ölçer
 • SONTEK ADV: Laboratuvar için Akustik Doppler Hız ölçer
 • Nortek AWACS: Dalga yüksekliği ve yönü ölçümleri ile Akustik Doppler Akım Profili ölçer (arazi kullanımı için)
 • Andreea: Akustik Doppler Hız ölçer (arazi kullanımı için).
 • Dantec Sabit Sıcaklık Anemometresi (CTA) (Sıcak tel ve sıcak film probları ile birlikte)
 • Deltares OPCON: Optik Konsantrasyon Ölçer
 • HR Wallingford Dalga Monitörler ve probları
 • Kuvvet ölçerler
 • Gerilim ölçerler
 • Yük hücreleri
 • Basınç ölçerler
 • Tuzluluk ölçerler
 • Veri kaydediciler ve veri toplama sistemleri
 • Sualtı akustik kayıt sistemi

Hidrolik Laboratuvarı Web Sitesi