abet-logo

İTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org. (Kriter: İnşaat Mühendisliği)
İnşaat Mühendisliği Programı Öğrenci Çıktıları

1

Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

2

Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

3

Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.

4

Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.

5

Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.

6

Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

7

Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.
 

Program Eğitsel Hedefleri:

 

İTÜ İnşaat Mühendisliği Programı mezunlarından;

  1. Temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanması beklenir. (PEO 1)

  2. İnşaat mühendisliği mesleğini herhangi bir yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası firmada veya kamu kuruluşunda toplumsal zorlukları tanıyarak ve bunlar üzerinde olumlu bir etki yaparak yürütmesi beklenir. (PEO 2)

  3. Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede veya yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi beklenir. (PEO 3)

  4. Mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapması beklenir. (PEO 4)

Yıl Bazında Toplam Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Sayıları

Akademik Yıl

Toplam Öğrenci

Mezun Sayısı

2021-2022

1301

175

2020-2021

1433

354

2019-2020

1487

310

2018-2019

1429

231

2017-2018

1469

273