İTÜ İnşaat Mühendisliği Programı mezunlarından;

  1. Temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanması beklenir. (PEO 1)
  2. İnşaat mühendisliği mesleğini herhangi bir yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası firmada veya kamu kuruluşunda toplumsal zorlukları tanıyarak ve bunlar üzerinde olumlu bir etki yaparak yürütmesi beklenir. (PEO 2)
  3. Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede veya yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi beklenir. (PEO 3)
  4. Mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapması beklenir. (PEO 4)