İTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerine İnşaat Mühendisliği esaslarının yanısıra ilgili diğer alanlarda da geniş bir altyapı oluşturma olanağı sunmaktadır. Program sayesinde öğrenciler, inşaat proje ve danışmanlık firmalarında, ilgili devlet kurumlarında, belediyelerde ve araştırma laboratuvarlarında istihdam  edilebilmek için gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip olmaktadır. Buna ek olarak %30 İngilizce ve %100 İngilizce olan Lisans Programları, öğrencilerine inşaat mühendisliği ile ilgili pek çok alanda lisans sonrası eğitimini sürdürmek için gerekli olan temel altyapıyı da sağlamaktadır.