Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Laboratuvarı, 1500 m2'den fazla bir alan üzerinde yer almakta ve bu laboratuvarda araştırma ile uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Zemin Mekaniği Laboratuvarı modern zemin mekaniği ve zemin dinamiğinin standart ve gelişmiş deneylerini, uluslararası standartlarda yapacak kapasitededir. Laboratuvarda bilgisayar ile gerilme ve deformasyon kontrollu üç eksenli basınç, dinamik üç eksenli basınç, basit kesme, dairesel kesme, kesme kutusu, ödometre, Rowe hücresi, permeabilite aletleri ile dinamik sonda seti mevcuttur.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Laboratuvarı Web Sitesi