Türkiye'de mühendisliğin tarihi, Gazi Hasan Paşa'nın ve Baron de Tott'un teklifi ile III. Mustafa'nın 1773 yılında gemi inşaat mühendisleri yetiştiren Mühendishane-i Bahri-i-Hümayun'u açmasıyla başlar. Yine Türkiye'de inşaat mühendisliğinin tarihi İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün tarihi ile aynıdır. Bu tarih 1795 yılında tarafından çok ileri bir kanunname ile kurulan 'Mühendishane-i Berr-i Humayun' ile başlar. Bugünkü anlamda sivil inşaat mühendislik eğitimine ise 1883 yılında 'Hendese-i Mülkiye'nin kurulmasıyla geçilir.

Hendese'i Mülkiye'den yetişen genç mühendisler ülkede birçok yol ve köprünün yapımına imza attılar. 1909 yılında okul Nafia Vekaleti'ne (Bayındırlık Bakanlığı) bağlanarak Mühendis Mekteb-i Alisi adını aldı. Bu devrede okulun hocaları arasına 1916 yılında ünlü Prof.Dr. Philip Focheimer ile yine dünyaca meşhur zemin mekaniği kurucusu Prof. Dr. Karl Von Terzaghi katılmış ve Zemin Mekaniği bilim dalı İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde kurulmuştur. 1928 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi Yüksek Mühendis Mektebi, 1941'de Yüksek Mühendis Okulu adını almıştır. 1944 yılında adı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Bu aşamada İTÜ, İnşaat, Mimarlık, Makine ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteden oluşmuştur.