ebayraktar_bbTürkiye’nin mühendis yetiştiren en köklü ve ilk teknik üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en önemli fakültelerinden olan İnşaat Fakültesi ve bu Fakülteye ismini veren İnşaat Mühendisliği Bölümünün Başkanı olarak, bu Bölümün mensubu olmaktan daima gurur duyduğumu ifade etmek isterim.

Bölümümüz, Üniversitemizin Ayazağa Yerleşkesi’nde yeralmaktadır. Bölümümüzün, İnşaat Mühendisliği bölümleri arasında dünyada ve Türkiye’de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Mühendisliğin temeli olarak kabul edilen İnşaat Mühendisliği, Askeri Mühendislik kavramı içinde gelişen ve bu alanın dışında da gelişmesine devam eden en eski temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisliği, kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. Bu bağlamda, köklü geçmişi, seçkin ve donanımlı öğretim üyeleri, etkin ve çağdaş laboratuvarlarıyla, bu önemli mühendislik dalının temsilini günümüze en iyi şekilde taşıyan Bölümümüz, çağdaş eğitim felsefesi ve etkin öğrenim yaklaşımıyla dünya standartlarında eğitim veren bir kurumdur.

Eğitimimizin başlangıcı 1773 yılına kadar uzanmakta olup, sivil İnşaat Mühendisliği eğitimi 1883’de başlamıştır. Bu tarih aynı zamanda Türkiye'de İnşaat Mühendisliği yaklaşımının başlangıç tarihi olarak da kabul edilmektedir. Bölümümüzde, günümüz itibarıyla 1745 lisans öğrencisi, 1036 yüksek lisans ve 250 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümümüzde halen 94 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 47 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan, endüstrinin problemlerine çözüm üreten araştırma projeleri Bölümümüzde devam ederken, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sürekli yükselmektedir. Bölümümüzde %30 İngilizce, %100 İngilizce ve Uluslararası Ortak Lisans Programları kapsamındaki New York Eyalet Üniversitesi ile ortak yürütülen SUNY programı olmak üzere üç lisans programı mevcuttur. %30 İngilizce ve %100 İngilizce programlarımız 2012 yılında Mühendislik ve Teknoloji Programlarına Akreditasyon Kurulu 'Accreditation Board of Programs in Engineering and Technology (ABET)' tarafından akredite olmuştur.

Sürekli büyüyen ve gelişen Bölümümüz, gücünü ve zenginliğini, tarihinden, köklü geleneklerinden ve dünyaca ünlü çok sayıdaki bilim insanlarının katkılarından almaktadır. Bölümümüz mezunları, gerek Osmanlı’nın son dönemlerinde, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte, ülkenin inşasında ve gelişiminde büyük projelere imza atmıştır. 1950’den bugüne, Bölüm mezunlarımız mühendislikte ve akademik hayatta ön sıralarda yarışmaktadır. Bölümümüz, bakanlık yapmış çok sayıda mezunu yanında, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış mezuna da sahiptir.

İnşaat Mühendisliği, çok geniş istihdam sahalarına sahiptir. Mezunlarımız, bina, baraj, havaalanı, köprü, karayolu, demiryolu, tünel, kanal ve su şebekeleri, liman gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, yenilenebilir enerji santralleri projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili alanlarda istihdam edilebilmektedir. Son dönemlerde yaşanan doğal afetler nedeniyle sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun ömürlü tasarım ve yapım büyük önem kazanmış ve İnşaat Mühendisleri bu süreçte önemli roller üstlenmiştir. Dolayısıyla, İnşaat Mühendisliği eğitimi alan ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan mühendisler, iç ve dış pazarda yoğun talep görmektedir. Mevcut ve artma eğilimindeki İnşaat Mühendisi ve araştırmacı talebini, üretken, sistematik yaklaşıma uyumlu, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, çevreye duyarlı, meslek etiğine sahip, donanımlı ve bilgili mühendisler yetiştirerek karşılayan Bölümümüz, kalitesinden ödün vermeyerek, hep daha iyiye ulaşma çabasını sürdürmektedir.

Bölüm sayfamızdan, Bölümümüzle ilgili ayrıntılı bilgi edinebilir, öğretim üyelerimizin çalışma alanlarını, verdikleri dersleri inceleyebilirsiniz. Bölümümüzle ilgili sorunuz olursa, e-posta veya telefon ile Bölüm Başkanlığımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bölümümüzü ziyaretiniz bizi mutlu edecektir. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN
Bölüm Başkanı, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa, İstanbul