İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilir.

Bölüm Komisyonları

 • 1. KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (ABET)

  Prof. Dr. V. Ş. Özgür KIRCA (Komisyon Başkanı - Hidrolik)
  Doç. Dr. Onur Behzat TOKDEMİR (Komisyon Başkan Yrd. - Yapı İşletmesi)
  Doç. Dr. Beyza TAŞKIN (Bölüm Başkan Yrd.)
  Doç. Dr. Murat YILMAZ (Bölüm Başkan Yrd.)
  Doç. Dr. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU (Bölüm Başkan Yrd.)
  Prof. Dr. Özkan ŞENGÜL (Yapı Malzemesi)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Ahşap ve Çelik Yapılar)
  Doç. Dr. Akif KUTLU (Mekanik)
  Dr. Öğr. Üy. Şükriye İYİNAM (Ulaştırma)
  Dr. Öğr. Üy. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK (Yapı Malzemesi)
  Dr. Öğr. Üy. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU (Geoteknik)
  Dr. Öğr. Üy. Haluk Emre ALÇİÇEK (Ahşap ve Çelik Yapılar)
  Araş. Gör. Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Dr. Cem DEMİR (Betonarme)
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA (Mekanik)
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU (Yapı İşletmesi)
  Araş. Gör. Muhammet TEKİNGÜNDÜZ (Yapı Malzemesi)
  Araş. Gör. Taha YÜKSEL (Ulaştırma)
  Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU (Betonarme)
  Araş. Gör. Furkan ÇALIM (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Şehriban ŞEN (Hidrolik)

 • 2. DERSLERLE İLGİLİ KOMİSYONLAR

  Doç. Dr. Murat YILMAZ
  Yürütücü (Mekanik - Bölüm Başkan Yrd.)

  2.1. Lisans Ders Hazırlama Komisyonu
  Doç. Dr. Murat YILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN

  2.2. Ders Komisyonu
  Doç. Dr. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Komisyon Başkanı - Yapı Statiği)
  Prof. Dr. Nihal ERATLI (Mekanik)
  Doç. Dr. Yavuz Selim GÜÇLÜ (Hidrolik)
  Prof. Dr. Zübeyde ÖZTÜRK (Ulaştırma)
  Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL (Ahşap ve Çelik Yapılar)
  Doç. Dr. Atilla DAMCI (Yapı İşletmesi)
  Doç. Dr. Ece BAYAT (Geoteknik)
  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Yapı Malzemesi)
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKKAYIKÇI (Betonarme)

  2.3. Bitirme Projesi Gruplarını Belirleme Komisyonu
  Prof. Dr. Mustafa GENÇOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Murat YILMAZ
  Dr. Öğr. Üy. Pınar Özdemir ÇAĞLAYAN
  Arş.Gör.Dr. Yavuz DURGUN
  Araş. Gör. Selin YARDIMCI

  2.4. ÇAP ve Yandal Komisyonu
  Prof. Dr. Abdullah GEDİKLİ (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
  Dr. Öğr. Üy. Berrak TEYMÜR

  2.5. MasterBee Komisyonu
  Doç. Dr. Onur Behzat TOKDEMİR (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Haluk Emre ALÇİÇEK
  Araş. Gör. Merve AKBAŞ

  2.6. Uzaktan Eğitim Destek Komisyonu
  Araş. Gör. Dr. Ozan ALVER* (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR

  2.7. Gözetmen Görevlendirme Komisyonu
  Doç. Dr. Murat YILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Ozan ALVER*
  Araş. Gör. Muhammed TEKİNGÜNDÜZ
  Araş. Gör. Ali Gürkan GENÇ

 • 3. ANKET KOMİSYONLARI

  Doç. Dr. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
  Yürütücü (Geoteknik - Bölüm Başkan Yrd.)

  3.1. Ders Anket Komisyonu
  Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Müge BALKAYA
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI
  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN*
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU
  Araş. Gör. Tolga ÇINAR
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR

  3.2. Yeni Giren Öğrenci Anketi Komisyonu
  Doç. Dr. Cihan BAYINDIR (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üyesi Mecit ÇELİK
  Araş. Gör. Neziha YILMAZ

  3.3. Staj Anketi Komisyonu
  Prof. Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Hafzullah AKSOY

  3.4. Mezunlar Anketi Komisyonu
  Araş. Gör. Dr. Sibel GÜREL (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Hale ERGÜN

  3.5. Çıkış Anketi Komisyonu
  Prof. Dr. Şevket ÇOKGÖR (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Selahattin Utku YILMAZ

  3.6. Öğretim Üyesi Anketi Komisyonu
  Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL

  3.7. İşveren Anketi Komisyonu
  Doç. Dr. Hasan YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
  Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU

  3.8. Anket Okutma ve Ders Değerlendirme
  Araş. Gör. Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Sedat KÖMÜRCÜ

 • 4. İNTİBAK VE DENKLİK KOMİSYONLARI

  Doç. Dr. Murat YILMAZ
  Yürütücü (Mekanik - Bölüm Başkan Yrd.)

  4.1. İntibak (Yatay GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, AF) KOMİSYONU
  Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN

  4.2. Denklik Komisyonu
  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU* (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN

  4.3. Erasmus Lisans Programı Ders İntibak Komisyonu
  Prof. Dr. Alper İLKİ (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
  Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
  Doç. Dr. M. Cüneyd DEMİREL
  Doç. Dr. Müge BALKAYA
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. Arcan YANIK

  4.4. Erasmus Lisansüstü Programları Ders İntibak Komisyonu
  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. M. Cüneyd DEMİREL
  Doç. Dr. Müge BALKAYA
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER

 • 5. İTÜ DIŞI EĞİTİM VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMLARI KOMİSYONLARI

  Doç. Dr. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
  Yürütücü (Geoteknik - Bölüm Başkan Yrd.)

  5.1. ERASMUS Komisyonu
  Doç. Dr. Osman BULUT (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Arcan YANIK
  Dr. Öğr. Üy. Ünal Anıl DOĞAN
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU

  5.2. EELISA Komisyonu
  Prof. Dr. Gül POLAT TATAR (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Neziha YILMAZ

  5.3. MEVLANA Değişim Programı Komisyonu
  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Cavidan YORGUN

  5.4. Cibuti Üniversitesi Koordinatörü
  Prof. Dr. Abdul HAYIR

  5.5. SUNY Koordinatörü
  Doç. Dr. Burcu GÜNEŞ

  5.6. AzMIU Koordinatörü
  Prof. Dr. Abdul HAYIR

 • 6. AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

  Prof. Dr. Mustafa GENÇOĞLU
  Yürütücü (Betonarme - Bölüm Başkanı)

  6.1. AR-GE Komisyonu
  Doç. Dr. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Esra Ece BAYAT
  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI

  6.2. Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu
  Prof. Dr. Ayşen Musaffa LAV (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Atilla DAMCI

  6.3. Akademik Teşvik Komisyonu
  Prof. Dr. Mustafa GENÇOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. V. S. Özgür KIRCA
  Prof. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL

 • 7. ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE DESTEK KOMİSYONLARI

  Doç. Dr. Murat YILMAZ
  Yürütücü (Mekanik - Bölüm Başkan Yrd.)

  7.1. Burs Komisyonu
  Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Mustafa HATİPOĞLU
  Dr. Öğr. Üy. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
  Araş. Gör. Cansu ÇOLAK

  7.2. Öğrenci Temsilciliği Komisyonu
  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Furkan ÇALIM

 • 8. TANITIM VE SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONLARI

  Doç. Dr. Beyza TAŞKIN
  Yürütücü (Betonarme - Bölüm Başkan Yrd.)

  8.1. Tanıtım Komisyonu
  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU* (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Esra Ece BAYAT
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN
  Doç. Dr. Atilla DAMCI
  Doç. Dr. Arcan YANIK
  Doç. Dr. Akif KUTLU
  Dr. Öğr. Üyesi Erdal KESGİN
  Öğr. Gör. Dr. Erol DEMİRKAN
  Araş. Gör. Dr. Cem DEMİR

  8.2. Web Sayfası Komisyonu
  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU

  8.3. Sosyal Etkinlik Komisyonu (Mezunlarla ve Sektörle Buluşma)
  Prof. Dr. Hasan YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU*
  Doç. Dr. Beyza TAŞKIN
  Doç. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN

  8.4. Medya ve Sosyal Medya Komisyonu
  Doç. Dr. Beyza TAŞKIN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Alper İLKİ
  Prof. Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof. Dr. Hasan YILDIRIM

 • 9. STAJ KOMİSYONLARI

  Doç. Dr. Murat YILMAZ
  Yürütücü (Mekanik - Bölüm Başkan Yrd.)

  9.1. İTÜ Staj Komisyonu
  Dr. Öğr. Üy. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU
  Doç. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
  Doç. Dr. Necati Erdem ÜNAL
  Dr. Öğr. Üy. Hale ERGÜN
  Öğr. Gör. Dr. Bahattin KİMENÇE
  Araş. Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
  Araş. Gör. Sidar Nihat BIÇAKCI
  Araş. Gör. Gözde BAKİOĞLU
  Araş. Gör. Şehriban ŞEN
  Araş. Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
  Araş. Gör. Merve AKBAŞ
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
  Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU
  Araş. Gör. Ali Gürkan GENÇ
  Araş. Gör. Gülfem BARIŞ
  Araş. Gör. Ramazan Özgür İRİDERE
  Dr. Sebahat TOPUZ KİREMİTÇİ
  Araş. Gör. Fırat Doğu AKIN
  Araş. Gör. Yonca BAB
  Araş. Gör. İlar Berfin İLBEYİ
  Araş. Gör. Kemal KAPLAN

  9.2. SUNY Staj Komisyonu
  Dr. Öğr. Üy. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Sedat KÖMÜRCÜ

  9.3. AzMIU Staj Komisyonu
  Dr. Öğr. Üy. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Sedat KÖMÜRCÜ

Fakülte Komisyonları


Fakülte Komisyonları'nın ayrıntılı listesi için tıklayınız.