İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilir.

Bölüm Komisyonları

 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

  Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN (Bölüm Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Bölüm Başkan Yrd.)
  Doç. Dr. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Bölüm Başkan Yrd.)
  Dr. Öğr. Üy. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU (Yürütücü)
  Prof. Dr. Gül POLAT TATAR (Yapı İşletmesi)
  Prof. Dr. V. Ş. Özgür KIRCA (Hidrolik)
  Doç. Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ (Yapı Malzemesi)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Çelik)
  Doç. Dr. Akif KUTLU (Mekanik)
  Dr. Öğr. Üy. Şükriye İYİNAM (Ulaştırma)
  Araş. Gör. Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Dr. Cem DEMİR (Betonarme)
  Araş. Gör. Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU (Geoteknik)
  Araş. Gör. Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK (Yapı Malzemesi)
  Araş. Gör. Ömer EKMEKÇİOĞLU (Hidrolik)
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA (Mekanik)
  Araş. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK (Çelik)
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU (Yapı İşletmesi)
  Araş. Gör. Muhammet TEKİNGÜNDÜZ (Yapı Malzemesi)
  Araş. Gör. Taha YÜKSEL (Ulaştırma)
  Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU (Betonarme)
  Araş. Gör. Furkan ÇALIM (Yapı Statiği)
 • Ders Komisyonu

  Doç. Dr. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Bölüm Başkan Yrd.-Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Nihal ERATLI (Mekanik)
  Prof. Dr. Mehmet ÖZGER (Hidrolik)
  Prof. Dr. Zübeyde ÖZTÜRK (Ulaştırma)
  Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL (Çelik)
  Doç. Dr. Atilla DAMCI (Yapı İşletmesi)
  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Yapı Malzemesi)
  Dr. Öğr. Üy. Ece BAYAT (Geoteknik)
  Araş. Gör. Dr. Erol LALE (Betonarme)
  Araş. Gör. Dr. Nilay ÇELİK MUHTAROĞLU (Yapı Statiği)
 • Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu

  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Bölüm Başkan Yrd.)
 • ÇAP ve Yandal Komisyonu

  Prof. Dr. Abdullah GEDİKLİ
  Doç. Dr. Emre Gürkan GÜRCANLI
  Dr. Öğr. Üy. Berrak TEYMÜR
 • İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

  Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN
 • Denklik Komisyonu

  Prof. Dr. Abdullah Hilmi LAV
  Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN
  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN
 • INS 4901/E ve INS 4902/E Bitirme Gruplarını Hazırlama Komisyonu

  Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN (Bölüm Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Bölüm Başkan Yrd.)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Bölüm Başkan Yrd.)
  Araş. Gör. Dr. Murat YILMAZ
  Araş. Gör. Selin YARDIMCI
 • Erasmus Komisyonu

  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER
 • Erasmus LÜ Programları Ders İntibak Komisyonu

  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN (Yapı İşletmesi LÜ Programı)
  Prof. Dr. V. Ş. Özgür KIRCA (Hidrolik ve Su Kaynakları LÜ Programı)
  Doç. Dr. Müge BALKAYA (Zemin Mek. ve Geoteknik Müh. LÜ Programı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Ulaştırma LÜ Programı)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Yapı Müh. LÜ Programı)
 • Erasmus Ders İntibak Komisyonu

  Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
  Prof. Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN
  Prof. Dr. Alper İLKİ
  Prof. Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
  Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
  Doç. Dr. Müge BALKAYA
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL
 • ARGE Komisyonu

  Doç. Dr. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Bölüm Başkan Yrd.-Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKKAYIKÇI

 • Burs Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Mustafa HATİPOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Erol LALE
  Araş. Gör. Cansu ÇOLAK
 • Web Sayfası Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU
 • Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Murat YILMAZ
  Araş. Gör. Ozan ALVER
  Araş. Gör. Muhammet TEKİNGÜNDÜZ
  Araş. Gör. Ali Gürkan GENÇ
 • Ders Anket Komisyonu

  Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Müge BALKAYA
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKKAYIKÇI
  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU
  Araş. Gör. Tolga ÇINAR
  Araş. Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
 • Yeni Giren Öğrenci Anketleri Komisyonu

  Doç. Dr. Cihan BAYINDIR (Başkan)
  Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK
  Araş. Gör. Sefa DİKER
  Araş. Gör. Neziha YILMAZ
 • Ekip Çalışması Anketleri Komisyonu

  Prof. Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sefa DİKER
 • Staj Anketi Komisyonu

  Prof.Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Hafzullah AKSOY
 • Mezunlar Anketi Komisyonu

  Araş.Gör.Dr. Sibel GÜREL (Komisyon Başkanı)
 • Çıkış Anketi Komisyonu

  Doç. Dr. Oral YAĞCI (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Selahattin Utku YILMAZ
 • Öğretim Üyesi Anketleri Komisyonu

  Prof.Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL
 • İşveren Anketi Komisyonu

  Prof. Dr. Hasan YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
  Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU
 • Anket Okutma ve Ders Değerlendirme Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ
 • SUNY Staj Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ
 • Staj Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
  Doç. Dr. Necati Erdem ÜNAL
  Dr. Öğr. Üy. Hale ERGÜN
  Öğr. Gör. Dr. Bahattin KİMENÇE
  Araş. Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
  Araş. Gör. Sidar Nihat BIÇAKCI
  Araş. Gör. Şervan BARAN
  Araş. Gör. Şehriban SAÇU
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
  Araş. Gör. Merve AKBAŞ
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
  Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU
  Araş. Gör. Volkan HACISÜLEYMANOĞLU
  Araş. Gör. Ali Gürkan GENÇ
  Araş. Gör. Gülfem BARIŞ
  Araş. Gör. Ramazan Özgür İRİDERE
  Yük. Müh. Sebahat TOPUZ KİREMİTÇİ
  Araş. Gör. Fırat Doğu AKIN
  Araş. Gör. Yonca BAB
  Araş. Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
  Araş. Gör. Gözde BAKİOĞLU DOĞANYILMAZ
  Araş. Gör. İrem TOPRAK
  Araş. Gör. Alper DEMİR
 • Masterbee Komisyonu

  Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir (Koordinatör)
  Araş. Gör. Merve Akbaş
  Öğr. Gör. Haluk Emre Alçiçek
 • Bölüm Tanıtım Komisyonu

  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Tarkan ERDİK
  Doç. Dr. Cihan BAYINDIR
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN
  Doç. Dr. Atilla DAMCI
  Doç. Dr. Üy. Arcan YANIK
  Doç. Dr. Akif KUTLU
  Dr. Öğr. Üy. Erdal KESGİN
  Öğr. Gör. Dr. Erol DEMİRKAN
 • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

  Prof. Dr. Mehmet ÖZGER (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Osman BULUT
 • Akademik Teşvik Komisyonu

  Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. V. Ş. Özgür KIRCA
  Prof. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL
 • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Furkan ÇALIM
 • Uzaktan Eğitim Destek Komisyonu

  Araş. Gör. Ozan ALVER
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
 • Yardım Bileti Komisyonu

  Doç. Dr. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Nilay Çelik MUHTAROĞLU
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKKAYIKÇI
  Araş. Gör. Fırat Doğu AKIN
  Araş. Gör. Onur DENİZ
  Araş. Gör. Yonca BAB
  Araş. Gör. Yağız ERÇİN
 • Mevlana Değişim Programı Komisyonu

  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Cavidan YORGUN
 • Cibuti Koordinatörü

  Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT
 • Fakülte Seçim Üst Kurulu

  Prof.Dr. Fethi KADIOĞLU

Fakülte Komisyonları


Fakülte Komisyonları'nın ayrıntılı listesi için tıklayınız.