İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilir.

  • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
  • Ders Komisyonu
  • Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu
  • ÇAP ve Yandal Komisyonu
  • İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu
  • Denklik Komisyonu
  • INS 4901/E ve INS 4902/E Bitirme Gruplarını Hazırlama Komisyonu
  • Erasmus Komisyonu
  • Erasmus LÜ Programları Ders İntibak Komisyonu
  • Erasmus Ders İntibak Komisyonu
  • ARGE Komisyonu
  • Burs Komisyonu
  • Web Sayfası Komisyonu
  • Gözetmen Görevlendirme Komisyonu
  • Ders Anket Komisyonu
  • Yeni Giren Öğrenci Anketleri Komisyonu
  • Ekip Çalışması Anketleri Komisyonu
  • Staj Anketi Komisyonu
  • Mezunlar Anketi Komisyonu
  • Çıkış Anketi Komisyonu
  • Öğretim Üyesi Anketleri Komisyonu
  • İşveren Anketi Komisyonu
  • Anket Okutma ve Ders Değerlendirme Komisyonu
  • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu
  • Staj Komisyonu
  • SUNY Staj Komisyonu
  • Bölüm Tanıtım Komisyonu
  • Akademik Teşvik Komisyonu
  • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu
  • Uzaktan Eğitim Destek Komisyonu
  • Yardım Bileti Komisyonu
  • Mevlana Değişim Programı Komisyonu
  • Cibuti Koordinatörü
  • Fakülte Seçim Üst Kurulu

Fakülte Komisyonları


Fakülte Komisyonları'nın ayrıntılı listesi için tıklayınız.