INS

Komisyonlar

İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilir.Bölüm Komisyonları

 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

  Prof. Dr. Emre BAYRAKTAR (Bölüm Başkanı)
  Prof. Dr. Nihal ERATLI (Bölüm Başkan Yrd.)
  Prof. Dr. Aykut ŞENOL (Bölüm Başkan Yrd.)
  Dr. Öğr. Üy. Burcu GÜNEŞ (Yürütücü)
  Prof. Dr. Gül POLAT TATAR (Yapı İşletmesi)
  Doç. Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ (Yapı Malzemesi)
  Doç. Dr. V. S. Özgür KIRCA (Hidrolik)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Çelik)
  Dr. Öğr. Üy. Şükriye İYİNAM (Ulaştırma)
  Dr. Öğr. Üy. Akif KUTLU (Mekanik)
  Dr. Öğr. Üy. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU (Geoteknik)
  Araş. Gör. Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Dr. Cem DEMİR (Betonarme)
  Araş. Gör. Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU (Geoteknik)
  Araş. Gör. Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK (Yapı Malzemesi)
  Araş. Gör. Ömer EKMEKÇİOĞLU (Hidrolik)
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA (Mekanik)
  Araş. Gör. İsmet Gökşad ERDAĞI (Ulaştırma)
  Araş. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK (Çelik)
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU (Yapı İşletmesi)
  Araş. Gör. Serkan KARATOSUN (Yapı Malzemesi)

   

 • Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Senem Bilir MAHÇİÇEK
  Araş. Gör. Behlül KULA

   

 • Ders Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Senem Bilir MAHÇİÇEK (Bölüm Başkan Yrd.-Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Nihal ERATLI
  Prof. Dr. Mehmet ÖZGER
  Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN
  Doç. Dr. Atilla DAMCI
  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ
  Dr. Öğr. Üy. Hülya ÇALIK KARAKÖSE
  Dr. Öğr. Üy. Ece BAYAT
  Araş. Gör. Dr. Erol LALE

   

 • İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

  Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN

 • ARGE Komisyonu

  Prof. Dr. Aykut ŞENOL (Bölüm Başkan Yrd.-Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU
  Dr. Öğr. Üy. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
  Araş. Gör. Sercan AKTİ
  Araş. Gör. Efe ASLAN

   

 • Erasmus Komisyonu

  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER

   

 • Erasmus Ders İntibak Komisyonu

  Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
  Prof. Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN
  Prof. Dr. Alper İLKİ
  Prof. Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
  Prof. Dr. M. Ayşen LAV
  Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL

   

 • Burs Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Mustafa HATİPOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Erol LALE
  Araş. Gör. Adem KARASU
  Araş. Gör. Cansu ÇOLAK
  Müh. Gülcihan GÜLEY (Bölüm Sekreteri)

 • Web Sayfası Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU
  Araş. Gör. Behlül KULA

   

 • Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

  Araş. Gör. Ozan ALVER
  Araş. Gör. Dr. Murat YILMAZ

 • Denklik Komisyonu

  Prof. Dr. Abdullah Hilmi LAV
  Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN
  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN

   

 • ÇAP ve Yandal Komisyonu

  Prof. Dr. Abdullah GEDİKLİ
  Doç. Dr. Emre Gürkan GÜRCANLI
  Dr. Öğr. Üy. Berrak TEYMÜR

   

 • Ders Anket Komisyonu

  Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Müge BALKAYA
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI
  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU
  Araş. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK
  Araş. Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
  Araş. Gör. Hazal YILMAZ

   

 • Anket Okutma ve Ders Değerlendirme Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ

   

 • Yeni Giren Öğrenci Anketleri Komisyonu

  Öğr. Gör. Dr. Faik İYİNAM (Başkan)
  Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK
  Dr. Müh. Ayşe TOKSÖZ
  Araş. Gör. Sefa DİKER

   

 • Ekip Çalışması Anketleri Komisyonu

  Prof. Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sefa DİKER

   

 • Öğretim Üyesi Anketleri Komisyonu

  Prof.Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL

 • Staj Anketi Komisyonu

  Prof.Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Hafzullah AKSOY

 • Mezunlar Anketi Komisyonu

  Doç.Dr. Müge BALKAYA
  Araş.Gör.Dr. Sibel GÜREL

 • İşveren Anketi Komisyonu

  Doç. Dr. Hasan YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
  Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU

   

 • Çıkış Anketi Komisyonu

  Doç. Dr. Oral YAĞCI (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Sibel GÜREL

 • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

  Prof. Dr. Mehmet ÖZGER (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Osman BULUT

   

 • Bölüm Tanıtım Komisyonu

  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon başkanı)
  Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
  Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Tarkan ERDİK
  Doç. Dr. Ali SARI
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN
  Doç. Dr. Atilla DAMCI
  Doç. Dr. Osman BULUT
  Doç. Dr. Arcan YANIK
  Dr. Öğr. Üy. Akif KUTLU
  Dr. Öğr. Üy. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE

   

 • Staj Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
  Dr. Öğr. Üy. Hale ERGÜN
  Dr. Öğr. Üy. Necati Erdem ÜNAL
  Öğr. Gör. Dr. Bahattin KİMENÇE
  Araş. Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
  Araş. Gör. Sidar Nihat BIÇAKCI
  Araş. Gör. Şervan BARAN
  Araş. Gör. Gözde BAKİOĞLU
  Araş. Gör. Şehriban SAÇU
  Araş. Gör. Eray TEMUR
  Araş. Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
  Araş. Gör. Bülent TUNÇ
  Araş. Gör. Selin HÜLAGÜ
  Araş. Gör. Merve AKBAŞ
  Araş. Gör. Onur DENİZ
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
  Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU
  Araş. Gör. Volkan HACISÜLEYMANOĞLU
  Araş. Gör. Ali Gürkan GENÇ
  Yük. Müh. Sebahat TOPUZ KİREMİTÇİ

 • SUNY Staj Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. İsmet Gökşad ERDAĞI
  Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ

   

 • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Furkan ÇALIM

   

 • Uzaktan Eğitim Destek Komisyonu

  Araş. Gör. Ozan ALVER
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
  Araş. Gör. Serkan KARATORUN

   

 • Mevlana Değişim Programı Komisyonu

  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Cavidan YORGUN

 • Akademik Teşvik Komisyonu

  Prof.Dr. Emre BAYRAKTAR (Komisyon Başkanı)
  Doç.Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç.Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
  Doç.Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL

 • İnşaat Mühendisliği Tasarımı (INS 4901-2/INS 4901E-2E) Komisyonu

  Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ (Hidrolik)
  Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Betonarme)
  Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL (Yapı Malzemesi)
  Doç. Dr. Osman BULUT (Mekanik)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Çelik)
  Dr. Öğr. Üy. Şükriye İYİNAM (Ulaştırma)
  Dr. Öğr. Üy. Mustafa HATİPOĞLU (Geoteknik)
  Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU (Yapı İşletmesi)

 • Yardım Bileti Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Nilay Çelik MUHTAROĞLU
  Araş. Gör. Dr. Tuba Gürbüz BÜYÜKKAYIKÇI
  Araş. Gör. Fırat Doğu AKIN
  Araş. Gör. Onur DENİZ
  Araş. Gör. Yonca BAB
  Araş. Gör. Eray TEMUR

 • Cibuti Koordinatörü

  Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT

 • Fakülte Seçim Üst Kurulu

  Prof.Dr. Fethi KADIOĞLUFakülte Komisyonları

Fakülte Komisyonları'nın ayrıntılı listesi için tıklayınız.