Ayazağa Kampüsü'ndeki Yapı Malzemesi Laboratuvarı, yaklaşık olarak 5000 m2'lik bir alanı kaplamakta ve burada çimento, agrega, taze beton, sertleşmiş beton, çelik, polimer ve diğer inşaat malzemeleri üzerinde çekme, basınç, eğilme ve diğer standart deneyler ile yapı elemanları ve modelleri üzerinde statik ve dinamik deneyler yapılabilmektedir. Laboratuvarda çeşitli kapasitelerde basınç ve çekme aletleri, maksimum 6 metre açıklıklı, 20 ton kapasiteli eğilme çerçeveleri, statik ve dinamik ölçüm cihazları ve yıkıntısız deneylerde kullanılan Schmidt, ultrases aygıtları ile karot makinaları bulunmaktadır.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı Web Sitesi