Ulaştırma Laboratuarı’nda, karayolu üstyapısında kullanılan bağlayıcılar ve agregalar ile ilgili kalite kontrol deneyleri, bitümlü karışımlar ve granüler tabakalara dair taşıma gücü, stabilite deneyleri ve karışım tasarımları yapılmaktadır. Ayrıca, Lisans ve Lisansüstü programlarında öğrencilere yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Ulaştırma Laboratuvarı Web Sitesi