İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün Özgörevi (Misyon)

Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerinin sentezi ile ülkemiz ve insanlığın gereksinimleri doğrultusunda, inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, ömür boyu öğrenmeyi, bilgiyi paylaşmayı, araştırmayı ilke edinen mühendisler yetiştiren, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üreten bir bölüm olmaktır.


İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü (Vizyon)

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.