abet-logo

İTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org. (Kriter: İnşaat Mühendisliği)




İnşaat Mühendisliği Programı Öğrenci Çıktıları

1

Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

2

Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

3

Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.

4

Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.

5

Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.

6

Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

7

Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.




 

Program Eğitsel Hedefleri:

 

İTÜ İnşaat Mühendisliği Programı mezunlarından;

  1. Temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanması beklenir. (PEO 1)

  2. İnşaat mühendisliği mesleğini herhangi bir yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası firmada veya kamu kuruluşunda toplumsal zorlukları tanıyarak ve bunlar üzerinde olumlu bir etki yaparak yürütmesi beklenir. (PEO 2)

  3. Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede veya yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi beklenir. (PEO 3)

  4. Mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapması beklenir. (PEO 4)





Giriş Yapan Öğrenci ve Mezun Sayıları

Akademik Yıl

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Mezuniyet Yılı

Mezun Sayısı

2020-2021

338

2020

310

2019-2020

281

2019

231

2018-2019

262

2018

273

2016-2017

252

2016

260

2015-2016

247

2015

230

2014-2015

247

2014

278

2013-2014

247

2013

248

2012-2013

245

2012

240

2011-2012

235

2011

237

2010-2011

236

2010

200




 2020-2021 Akademik Yılı Kayıtlı Öğrenci Sayıları

Yıl

Öğrenci Sayısı

Hazırlık

180

1. Sınıf

222

2. Sınıf

341

3. Sınıf

440

4. Sınıf

410

TOPLAM

1593




Programa Kayıtlı Toplam Öğrenci Sayıları

Akademik Yıl

Toplam Öğrenci Sayısı

2020-2021

1712

2019-2020

1945

2018-2019

1806

2017-2018

1744

2016-2017

1727

2015-2016

1748

2014-2015

1687

2013-2014

1565

2012-2013

1567




Erasmus Kapsamında Gelen Öğrenci Sayıları ve Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrenci Sayıları

Yıl

Erasmus

Çift Anadal Programı

2020

4

16

2019

5

15

2018

17

62

2017

32

14

2016

35

14

2015

23

15

2014

19

13

2013

6

12

2012

16

11

2011

6

10

2010

7

10