Üniversitemizde kayıtlı uluslararası öğrenciler çeşitli sebeplerle izin almakta ve bu izin süresi boyunca öğrencilik haklarından yararlanamamaktadırlar.

İzinli olan uluslararası öğrencilerin bilgileri, ilgili yönetmelikler uyarınca Göç İdaresi Daire Başkanlığı'na Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız tarafından bildirilmekte ve oturma izinleri iptal edilmektedir.